ข้อมูลพื้นฐาน อบต.


  หน้าแรก     ด้านการเมืองการปกครอง 

ด้านการเมืองการปกครอง
ด้านการเมืองการปกครอง  

 ด้านการเมืองและการปกครอง

 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

           จำนวนบุคลากร     จำนวน    35   คน    แบ่งเป็น

                   -  ชาย    14    คน  /   หญิง     21   คน

                   -  ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล         14     คน

                   -  ตำแหน่งในส่วนการคลัง                       5     คน

                   -  ตำแหน่งในส่วนโยธา                           7     คน

                   -  ตำแหน่งในส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม     6      คน

                   -  ตำแหน่งในส่วนสวัสดิการสังคม            3      คน

1.1  ตารางแสดงจำนวนบุคลากร

                             บุคลากร

ปี พ.. (ปีงบประมาณ)

จำนวน คน

 เพิ่ม + / ลด  -

ปี  2558

(จำนวน คน)

ปี  2559

(จำนวน คน)

- ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ตำแหน่งในส่วนการคลัง

- ตำแหน่งในส่วนโยธา

- ตำแหน่งในส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- ตำแหน่งในส่วนสวัสดิการสังคม

 

11

7

5

 

5

      

3

12

7

5

 

5

      

3

+1

0

0

0

0

รวมจำนวนบุคลากร

31

32

+1

 

1.2  ระดับการศึกษาของบุคลากร

               บุคลากร

ปี พ.(ปีงบประมาณ)

จำนวน คน

 เพิ่ม + / ลด  -

ปี 2558

(จำนวน คน)

ปี 2559(จำนวน คน)

- ประถมศึกษา

- มัธยมศึกษาตอนต้น

- มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช.

- ปวส. / อนุปริญญา

- ปริญญาตรี

- สูงกว่าปริญญาตรี

-

1

7

2

16

5

-

6

2

2

17

5

 

 -

+5

-5

0

+1

0

 

รวมจำนวนบุคลากร

31

32

+6

 

2   คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

   จำนวนคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลฯ       จำนวน    4    คน    ดังนี้

-  ชาย      4    คน

-  หญิง     -     คน

                

şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย
หมู่ 5 ต.หนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0-4475-6421 , 0-4475-6422   Fax : -
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.