สายตรงผู้บริหาร

นายประพงษ์ แก้วจันทึก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย โทรศัพท์ : 081-0647113
ทำเนียบบุคลากร
กองคลัง
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานนโยบายและแผน
กองช่าง
งานส่งเสริมสุขภาพ
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
"งานบริหารงานบุคคล"
ระบบ Back Office


  หน้าแรก     ด้านการเมืองการปกครอง 

ด้านการเมืองการปกครอง
ด้านการเมืองการปกครอง  

 ด้านการเมืองและการปกครอง

 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

           จำนวนบุคลากร     จำนวน    35   คน    แบ่งเป็น

                   -  ชาย    14    คน  /   หญิง     21   คน

                   -  ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล         14     คน

                   -  ตำแหน่งในส่วนการคลัง                       5     คน

                   -  ตำแหน่งในส่วนโยธา                           7     คน

                   -  ตำแหน่งในส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม     6      คน

                   -  ตำแหน่งในส่วนสวัสดิการสังคม            3      คน

1.1  ตารางแสดงจำนวนบุคลากร

                             บุคลากร

ปี พ.. (ปีงบประมาณ)

จำนวน คน

 เพิ่ม + / ลด  -

ปี  2558

(จำนวน คน)

ปี  2559

(จำนวน คน)

- ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ตำแหน่งในส่วนการคลัง

- ตำแหน่งในส่วนโยธา

- ตำแหน่งในส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- ตำแหน่งในส่วนสวัสดิการสังคม

 

11

7

5

 

5

      

3

12

7

5

 

5

      

3

+1

0

0

0

0

รวมจำนวนบุคลากร

31

32

+1

 

1.2  ระดับการศึกษาของบุคลากร

               บุคลากร

ปี พ.(ปีงบประมาณ)

จำนวน คน

 เพิ่ม + / ลด  -

ปี 2558

(จำนวน คน)

ปี 2559(จำนวน คน)

- ประถมศึกษา

- มัธยมศึกษาตอนต้น

- มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช.

- ปวส. / อนุปริญญา

- ปริญญาตรี

- สูงกว่าปริญญาตรี

-

1

7

2

16

5

-

6

2

2

17

5

 

 -

+5

-5

0

+1

0

 

รวมจำนวนบุคลากร

31

32

+6

 

2   คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

   จำนวนคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลฯ       จำนวน    4    คน    ดังนี้

-  ชาย      4    คน

-  หญิง     -     คน

                

สายตรงปลัด อบต.

นายไพโรจน์ เรืองชิต
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนปลัด อบต.หนองบัวน้อย
โทรศัพท์ : 086-5946708
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
1415 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 14 เมษายน 2567
การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.201.97.0
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,236,673

แบบสอบถาม
แจ้งการทุจริต
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย
หมู่ 5 ต.หนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0-4475-6421 , 0-4475-6422   Fax : -
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.