การให้บริการ


  หน้าแรก     ดาวน์โหลด 

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด  
 ประวัติของหมู่บ้านหนองบัวน้อยและวัดหนองบัวน้อย ตำบ
     ประวัติของหมู่บ้านหนองบัวน้อยและวัดหนองบัวน้อย ตำบลหนองบัวน้อยดาวน์โหลด
 ประกาศกระทรวงมหาดไทย
     จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มการก่อสร้างต่างๆ
     ขออนุญาตก่อสร้าง/รื้อถอนดาวน์โหลด
     ใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543ดาวน์โหลด
     ใบแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ดาวน์โหลด
     แบบคำขอประปาดาวน์โหลด
     คำร้องทั่วไปดาวน์โหลด
     คำขอรับอนุญาตเจาะน้ำบาดาลดาวน์โหลด
 แบบคำร้องขอลงทะเบียนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
     แบบคำร้องแจ้งความประสงค์ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (กรณีไม่มีผู้รับรองสถานะของครัวเรือน)ดาวน์โหลด
     แบบคำร้องขอเปลี่ยนสิทธิผู้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดดาวน์โหลด
     แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดดาวน์โหลด
 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
     หนังสือมอบอำนาจดาวน์โหลด
     แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อยดาวน์โหลด
     หนังสือแสดงความประสงค์ในการขอรับเงินดาวน์โหลด
 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
     หนังสือมอบอำนาจดาวน์โหลด
     หนังสือแสดงความประสงค์ในการขอรับเงินดาวน์โหลด
     แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564ดาวน์โหลด
 คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
     คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพดาวน์โหลด
 คำร้องทั่วไป
     คำร้องทั่วไปดาวน์โหลด
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย
หมู่ 5 ต.หนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0-4475-6421 , 0-4475-6422   Fax : -
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.