ข้อมูลพื้นฐาน อบต.


  หน้าแรก     การคมนาคม สาธารณูปโภค 

การคมนาคม สาธารณูปโภค
การคมนาคม สาธารณูปโภค  

การคมนาคม/สาธารณูปโภค

  1  การคมนาคม

     ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง     จำนวน         1      สาย

         สภาพถนน    - ลาดยาง   จำนวน     1   สาย   ระยะทาง    7     กม.

     ถนนในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                                       จำนวน           1        สาย

     สภาพถนน       - คอนกรีต    จำนวน    1    สาย    ระยะทาง    0.500     กม.

     ถนนของท้องถิ่น                    จำนวน           80      สาย

          สภาพถนน     - คอนกรีต    จำนวน     33   สาย   ระยะทาง   9.18    กม.

         - ลาดยาง    จำนวน      3  สาย    ระยะทาง     14.350 กม.

         - ลูกรัง        จำนวน   44   สาย    ระยะทาง  65  กม.           

         -   การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน  สามารถติดต่อกันได้สะดวกทุกหมู่บ้าน   ยกเว้น  ในฤดูฝนอาจมีบาง หมู่บ้านที่ถนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้การคมนาคมติดต่อกันระหว่างหมู่บ้านได้ไม่สะดวก 

         -   ตำบลหนองบัวน้อย  มีเส้นทางการคมนาคม  ที่มีความสะดวก และ สามารถติดต่อกับอำเภอด่านขุนทดและเส้นทางตัดใหม่ลาดยางจากบ้านห้วยตะแคงเหนือเชื่อมติดต่อกับอำเภอสูงเนิน

   2  การโทรคมนาคม

                   -  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข

                   -  สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ

   3  การไฟฟ้า

                     -  ในพื้นที่ทุกหมู่บ้านของตำบลหนองบัวน้อย ในปัจจุบันนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสีคิ้ว ได้ขยายเขตการไฟฟ้าครัวเรือนเข้าไปถึงครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

                      - มีไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้าน  จำนวน    257    จุด

  4  แหล่งน้ำธรรมชาติ

                   -  ลำน้ำ  ลำห้วย                                 7       สาย

                   -  บึง  หนอง  และ  อื่น                    21       แห่ง

 5  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                   -  ฝาย                    14             แห่ง

                   -  สระน้ำ                 40             แห่ง 

                   - บ่อน้ำตื้น              34              แห่ง

şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย
หมู่ 5 ต.หนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0-4475-6421 , 0-4475-6422   Fax : -
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.