สายตรงผู้บริหาร

นายประพงษ์ แก้วจันทึก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย โทรศัพท์ : 081-0647113
ทำเนียบบุคลากร
กองคลัง
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานนโยบายและแผน
กองช่าง
งานส่งเสริมสุขภาพ
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
"งานบริหารงานบุคคล"
ระบบ Back Office


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
สายตรงผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ทำเนียบฝ่ายสภา
กองสวัสดิการสังคม
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา
สำนักงานปลัด
โครงสร้าง
ทำเนียบผู้บริหาร
แผนที่ตั้ง อบต.
กองคลัง
ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์
งบการเงินประจำเดือน
รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาส
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
งบแสดงฐานการเงินประจำปี
ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปี
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สภาพเศษฐกิจ
สภาพสังคม
ด้านการเมืองการปกครอง
วิสัยทัศน์
การคมนาคม สาธารณูปโภค
ด้านกายภาพ
ยุทธศาสตร์
ศาสนา ประเทศ วัฒนธรรม
ประชากร
ระบบบริการพื้นฐาน
พันธกิจ
งานนโยบายและแผน
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท.(LPA)
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์
การบริหารความเสี่ยง
การจัดการความเสี่ยง
กองช่าง
กิจการประปา
ประชาสัมพันธ์
การขออนุญาต/แบบฟอร์ม
ใบแจ้งซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง
งานส่งเสริมสุขภาพ
ประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติงาน
การขออนุญาต/แบบฟอร์ม
กองการศึกษา
ประชาสัมพันธ์
กองสวัสดิการสังคม
ประชาสัมพันธ์
คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์มต่างๆ
ลงทะเบียนผู้สูงอายุ
"งานบริหารงานบุคคล"
องค์กรแห่งการเรียนรู้ KM
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายคุณธรรม จริยธรรม
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ร้องเรียนงานบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์งานบริหารงานบุคคล
นโยบายความโปร่งใส
รายงานการวิเคราะห์ITA
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
คู่มือนักทรัพยากรบุคคล
ระบบ Back Office
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
ระบบสารสนเทศ อปท.(e-plan)
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อปท.(INFO)
ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กร (IHR)
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครอง (welfare)
ระบบสารสนเทศทางการศีกษาท้องถิ่น (Lec)
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (CCIS)
ระบบข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารและทะเบียน อปท. (ELE)
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Saraban)
แผนแม่บทสารสนเทศ (IT Master Plan)
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
มหาวิทยาลัยสุรนารี
จังหวัดนครราชสีมา
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
ชมรมคนเทศบาล
ชมรมปลัดโคราช
ชมรมนิติกร
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
คู่มือประชาชน
กฎหมายท้องถิ่น
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริต
ร้องเรียนการทุจริต
คู่มือประชาชน
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
รายงานประเมินผลความพึงพอใจ
สถิติผู้มารับบริการ
สายตรงปลัด อบต.

นายไพโรจน์ เรืองชิต
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนปลัด อบต.หนองบัวน้อย
โทรศัพท์ : 086-5946708
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
1415 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 14 เมษายน 2567
การให้บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.201.97.0
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,236,877

แบบสอบถาม
แจ้งการทุจริต
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย
หมู่ 5 ต.หนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0-4475-6421 , 0-4475-6422   Fax : -
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.