สายตรงผู้บริหาร

นายประพงษ์ แก้วจันทึก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย โทรศัพท์ : 081-0647113
ทำเนียบบุคลากร
กองคลัง
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานนโยบายและแผน
กองช่าง
งานส่งเสริมสุขภาพ
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
"งานบริหารงานบุคคล"


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
สายตรงผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ทำเนียบฝ่ายสภา
กองสวัสดิการสังคม
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา
สำนักงานปลัด
โครงสร้าง
ทำเนียบผู้บริหาร
แผนที่ตั้ง อบต.
กองคลัง
ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์
งบการเงินประจำเดือน
รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาส
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
งบแสดงฐานการเงินประจำปี
ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (รอบ 6 เดือน)
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
สภาพเศษฐกิจ
สภาพสังคม
ด้านการเมืองการปกครอง
วิสัยทัศน์
การคมนาคม สาธารณูปโภค
ด้านกายภาพ
ยุทธศาสตร์
ศาสนา ประเทศ วัฒนธรรม
ประชากร
ระบบบริการพื้นฐาน
พันธกิจ
งานนโยบายและแผน
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
ผลการดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท.(LPA)
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์
การบริหารความเสี่ยง
การจัดการความเสี่ยง
กองช่าง
กิจการประปา
ประชาสัมพันธ์
การขออนุญาต/แบบฟอร์ม
งานส่งเสริมสุขภาพ
ประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติงาน
การขออนุญาต/แบบฟอร์ม
กองการศึกษา
ประชาสัมพันธ์
กองสวัสดิการสังคม
ประชาสัมพันธ์
คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
แบบฟอร์มต่างๆ
"งานบริหารงานบุคคล"
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายคุณธรรม จริยธรรม
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ร้องเรียนงานบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์งานบริหารงานบุคคล
นโยบายความโปร่งใส
เมนูตรงกลาง
สายตรงปลัด อบต.
ปฏิทินกิจกรรม
การให้บริการ
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
มหาวิทยาลัยสุรนารี
เว็บไซต์บริการ
จังหวัดนครราชสีมา
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา
ชมรมคนเทศบาล
ชมรมปลัดโคราช
ชมรมนิติกร
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
อบต.คืออะไร ?
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
องค์ประกอบของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
กฎหมายน่ารู้
กฎหมายท้องถิ่น
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การรายงานผลการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริต
ร้องเรียนการทุจริต
คู่มือประชาชน
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
แบบสอบถาม
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
รายงานประเมินผลความพึงพอใจ
สถิติผู้มารับบริการ
แจ้งการทุจริต
เมนูทางขวา
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย
หมู่ 5 ต.หนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0-4475-6421 , 0-4475-6422   Fax : -
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.